Cash Discount – Clover Mini Gen 3 LTE (WiFi, Internet)

Saas fee: Starting from $4.95/mo.
Software fee: bắt đầu từ $4.95/tháng
Step 1: Apply for merchant services with the application form below
Bước 1: Đăng ký mở máy cà thẻ với form đăng ký phía dưới
Step 2: Check your email and a representative will contact you
Bước 2: Kiểm tra email của bạn và sẽ có người đại diện liên lạc bạn sau.

A full point-of-sale system in one sleek little package. Mini can fit into any space but packs plenty of POS power to run your business, end to end. Use it just for payments or to run your whole business from inventory to payroll.

Mô tả tổng quát: Clover Mini nhỏ gọn, bao gồm đầy đủ các chức năng của một hệ thống POS giúp việc quản lý kinh doanh rất hiệu quả từ khâu quản lý hàng tồn kho cho đến việc tính lương cho nhân viên. Máy chấp nhận tất cả các loại thẻ tín dụng bằng chip điện tử. Dễ dàng theo dõi chi tiết tất cả các giao dịch và doanh thu. Sản phẩm đang rất được ưa chuông trên thị trường. 

Apply Now