Ingenico Desk 3500 Free Terminal With $99 Upgrade Fee

$99.00

Step 1: Apply for merchant services with the application form below

Step 2: Check your email and a representative will contact you

The Desk 3500 is the perfect countertop processing terminal for businesses of all sizes. With a bright, full color screen, backlit keys and solid build, your customers will enjoy their transaction experience. Since it has a built-in thermal printer, you won’t have to worry about the hassle associated with external printers just to provide your customers with receipts./ Máy Desk 3500 xử lý các giao dịch thẻ tín dụng và đáp ứng được yêu cầu của mọi quy mô kinh doanh. Với màn hình sáng, đầy đủ màu sắc, các phím có đèn nền và kết cấu chắc chắn, khách hàng sẽ rất dễ dàng thực hiện các giao dịch. Với máy in nhiệt tích hợp, bạn không còn phải lo lắng về những rắc rối liên quan đến máy in bên ngoài về việc in biên nhận cho khách hàng.

  • Cortez A5 processor
  • 256 MB Flash/128 MB RAM
  • 2.8-inch display, Full-Color Screen backlit, QVGA (320×240 pixels)
  • Accept EMV Chip Card Transactions/ Chấp nhận các giao dịch sử dụng thẻ chíp.
  • Accept NFC (Contactless) Transactions/ Chấp nhận các giao dịch kết nối gần (contactless)
  • Built-In Thermal Printer
  • Compact, Sturdy Design
Apply Now