Mango POS (iPad, Computer, iMac)

$2,399.00

Step 1: Apply for merchant services with the application form below
Step 2: Check your email and a representative will contact you

Mango POS is an all-encompassing salon management system designed to streamline your operations and enhance the client experience. Whether it’s real-time booking, instant check-ins, versatile payment solutions, or in-depth analytics, Mango POS integrates every feature you need into one intuitive platform. With our innovative mobile app, manage your salon effortlessly, anytime, anywhere. Elevate your salon management with Mango POS!

Mango POS là hệ thống quản lý salon toàn diện được thiết kế để tối ưu hoá hoạt động và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Dù là đặt lịch theo thời gian thực, check-in tức thì, giải pháp thanh toán linh hoạt hay thống kê đầy đủ, Mango POS tích hợp mọi tính năng bạn cần vào một nền tảng trực quan. Với ứng dụng di động sáng tạo của chúng tôi, quản lý salon của bạn dễ dàng mọi lúc, mọi nơi. Nâng tầm quản lý salon của bạn với Mango POS!

Category: