PAX S920 Free Terminal With $99 Upgrade Fee

$99.00

Step 1: Apply for merchant services with the application form below
Step 2: Check your email and a representative will contact youThe pocket-sized and nimble S920 is a preferred mobile payment device for the hospitality and restaurant industry. It offers portability and ease-of-use for merchant staff and customers alike. Along with a high-resolution color touchscreen, our high-end featured S920 delivers faster and easier transactions with exceptional coverage and performance./ Với kích thước bỏ túi và linh hoạt, S920 là thiết bị thanh toán di động được ưa chuộng cho ngành nhà hàng và khách sạn. Nó mang lại tính di động và dễ sử dụng cho nhân viên cũng như khách hàng. Cùng với màn hình cảm ứng màu có độ phân giải cao, S920 đặc trưng cao cấp của chúng tôi mang đến các giao dịch nhanh hơn và dễ dàng hơn với độ phủ và hiệu suất vượt trội.

Apply Now