PAX A80 Free Terminal With Account

$99.00

Step 1: Apply for merchant services with the application form below
Step 2: Check your email and a representative will contact youPAX A80, the most cost-effective in the A-series is a powerful, game-changing countertop device. With PAXBiz powered by Android OS, the A80 leverages a world of Android-based apps to get you more for your business, and always run at peak performance. Full connectivity means the A80 is a reliable workhorse that will process payments safely and fast, even during the busiest hours./ PAX A80, tiết kiệm chi phí nhất trong dòng A là một thiết bị xử lý thẻ mạnh mẽ. Với PAXBiz được hỗ trợ bởi hệ điều hành Android, A80 thúc đẩy một thế giới ứng dụng dựa trên Android để mang lại cho bạn nhiều tiện lợi hơn cho doanh nghiệp của mình và luôn chạy ở hiệu suất cao nhất. Kết nối đầy đủ có nghĩa là A80 làm một công việc đáng tin cậy trong việc xử lý các khoản thanh toán một cách an toàn và nhanh chóng, ngay cả trong những giờ bận rộn nhất.

Apply Now