Poynt Smart Terminal

$850.00

Step 1: Apply for merchant services with the application form below
Step 2: Check your email and a representative will contact you

The Poynt Smart Terminal enables modern transactions to happen. A beautiful device that lets merchants accept any form of payment, anywhere they want — the Smart Terminal is secure and simple to use. It connects to other devices and powers the platform that turns transactions into useful data for merchants. With tons of great hardware features built in, it can also be a tool to do a whole lot more./ Mô tả tổng quát: Thiết bị thông minh Poynt cho phép thực hiện các giao dịch hiện đại. Một thiết bị đẹp cho phép người bán chấp nhận bất kỳ hình thức thanh toán nào, ở bất kỳ đâu họ muốn – Thiết bị Poynt rất an toàn và dễ sử dụng. Nó kết nối với các thiết bị khác và cung cấp năng lượng cho nền tảng biến các giao dịch thành dữ liệu hữu dụng cho người bán. Với rất nhiều tính năng phần cứng tuyệt vời được tích hợp, nó cũng có thể là một công cụ để làm được nhiều việc hơn thế.

Product Information:

  • Production Dimensions: 76.3 x 154 x 25.4 mm
  • Item Weight: 201.6 grams
  • Manufacturer: Poynt
  • EMV/Magnetic Stripe/NFC for all contactless payments
  • 7” Merchant-Facing Touchscreen Display
  • 4.3” Customer-Facing Touchscreen Display
  • Rechargeable battery (up to 8 hrs)
  • PCI PTS v4.0 certified
  • WiFi/Ethernet Connection
  • Built-in Printer
Apply Now