Rezku POS

Call for price

Step 1: Apply for merchant services with the application form below
Step 2: Check your email and a representative will contact you 

 

·       Streamlined table-service workflow puts the focus on guests./Quy trình phục vụ tại bàn hợp lý đặt trọng tâm vào khách hàng.
·       100% EMV secure mobile payment and POS tablets./ 100% thanh toán di động bảo mật EMV và máy tính bảng POS
·       Floor plan layouts with tables for order management./ Sơ đồ mặt bằng thể hiện bàn ăn thuận tiện cho việc quản lý các order.
·       Fast check splitting by seat, amount or itemized./ Chia hóa đơn nhanh chóng theo chỗ ngồi, theo số lượng hoặc chia thành theo món.
·       Included wireless kitchen display and customer facing display apps./ Bao gồm màn hình bếp không dây và các ứng dụng hiển thị về phía khách hàng.
·       Customized color-coded menus with images and descriptions./ Các thực đơn được mã hóa màu tùy chỉnh với hình ảnh và mô tả
·       Conversational ordering with unlimited forced and unforced modifiers./ Cho phép chỉnh sửa không giới hạn các đơn đặt hàng.
·       Built in loyalty-points program with CRM included for free./ Tích hợp chương trình tích điểm khách hàng thân thiết với CRM miễn phí
·       Cross-site data sharing with gift cards and CRM./ Chia sẻ dữ liệu trên nhiều trang web với thẻ quà tặng và CRM.
·       Enterprise-level bookkeeping and data integrations./ Tích hợp dữ liệu và kế toán cấp doanh nghiệp.
·       Permission-based POS and management system./ Hệ thống quản lý và POS dựa trên quyền hạn cho phép
·       Secure two-factor authentication access to encrypted system./ Quyền truy cập xác thực hai yếu tố an toàn vào hệ thống được mã hóa.
·       Online menu branded and themed to your restaurant./ Thực đơn trực tuyến có thương hiệu và theo chủ đề nhà hàng của bạn.
·       Online deliveries with customized zones and fees./ Giao hàng trực tuyến với các khu vực và phí tùy chỉnh
·       Kitchen orders with approval, timed pickups and pacing./ Đơn đặt hàng cho nhà bếp với sự phê duyệt, thời gian nhận hàng và nhịp độ.
·       Secure online credit card and gift card payments./ Thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ quà tặng trực tuyến an toàn.
·       Employee time cards and payroll reporting with position, rate and department./ Báo cáo thời gian làm việc của nhân viên và báo cáo bảng lương theo vị trí, tỷ lệ và bộ phận.
·       Automated inventory tracking system with par values & email alerts./ Hệ thống theo dõi hàng tồn kho tự động với mệnh giá và cảnh báo qua email.
·       60+ customizable reports and data exports designed for restaurants./ Hơn 60 báo cáo có thể tùy chỉnh và xuất dữ liệu được thiết kế cho nhà hàng.
·       Customized daily email report with visual data, KPIs and performance metrics./ Báo cáo email hàng ngày được tùy chỉnh với dữ liệu trực quan, KPI và số liệu hiệu suất.

Category: